Konstruktionsritningar i Örebro
Nerike Arkitektur & planering

Vi har samarbetat länge med en arkitekt i Örebro län som erbjuder:

  • Bygglovsritningar
  • Konstruktionsritningar
  • Kontrollansvarig Örebro
  • Lärare yrkeshögskola
  • Gratis ritningar   
  • Kontrollplan
  • Föreläsningar bygg
  • Föreläsningar PBL
  • Konstruktionsritningar grund

De har gedigen kunskap om PBL och BBR/EKS/Eurokoder och är idag en av de större aktörerna och arkitektbyråerna i Örebro län.